செவ்வாய், 29 மார்ச், 2016

ஆண்டைகளின் அடிமைகளாய்
இய பேசிக்குள் இயலுமாகின்ற
இளமைகள் கரையும் நாட்கள்
தயவை நாடும் மனங்களைத்
தவிர்த்திட வலை விரிப்பு
சேய்மையில் கண்டவர் யாரும்
நட்பெனக் கொள்ளாக் காலம்
உட்பொதிந்து இயபேசிக்குள்
பொத்தானுக்குள் சினேகம் நாடத்
தூயவை என எதுவுமிலையென
காய்கின்ற மனதொடு இருப்பு
சூழ்ச்சிக்குள்  மாய்ந்த நிலையெனில்
வேவுபார்த்திட நம்மை நாமே
காட்டிக் கொடுத்திட கற்றோம் எனில்
மதிக்கின்ற வகையினில் யார்க்கும்
பொறுப்பில்லா நிலையிலென்ன விதைப்பு
சேதிகள் பெறுக்கிட நாட்கள்
சேதிகளாய் விரிந்திட கூடுமெனில்
சேதிகளாய் ஆவதில் தான் தவிப்பு
சேதியே சேதியை தேடிடத்
தேவைகள் சேதியை நோக்கியே
யாரிடம் யாருக்காய்
யாரொடு யாராகி
யாரொடு யார் மோதி
யாருக்காய் தேசமென
யாருக்கும் ஓர் தேசமென
தேசமே விமோசனமென
தேசத்தை தேசம் மேவ
தேசியம் தேடி குறுந்தேசியம் பேசி
தேசங்கள் கடந்த தேசியம் காண
ஓர் நாடு இரு தேசமென
ஓர் மதத்திற்கே தேசமென மதமே ஆழுமென
ஒடுக்கப்பட்ட சாதிகளின் தேசியமென
விடுக்கப்படுகின்ற தாள்களில் எங்கும்
பாசம் நாசம் பண்பு நாசம்
உறவு நாசம் உயிர்மை நாசம்
வேசம் கூடும் பொய்மை மேவும்
கோசம் மாய கொள்கை மாய
மீட்பர் வருவர் கேட்பர் குறைகள்
ஏந்திடும் கைகள் ஏதிலியாய் எங்கும்
மாய்ந்தவர் பெயரில் மாயக் கனவுகள்
உயிர்ப்பர் உயிரோடு இருப்பர்
உயிரழியா உடம்பொடு நாளையும்
வேய்ந்தவர் வருவர் வேதனை தீர்த்திடவென
யார்க்கு யார் காவலர்
யார்க்கு யார் மீட்பர்
நஞ்சு கலந்த தேசத்து நிலங்கள்
நஞ்சே கலந்த விஞ்சும் பொதிகள்
நஞ்சே விளையும் கலவையில் உணவுகள்
நஞ்சை உண்டே  செத்தே போகிட
தந்திரம் வியாபாரமாய் வியாபாரம் தந்திரமாய்
தேசம் ஆண்டபரம்பரையின் ஆணைப்படி
ஆண்டைகளின் அடிமைகள் மிடிமையில்
ஆண்டைகளின் அடிமைகள் அறியாமையில்
ஆண்டைகளின் அடிமைகள் இறப்புக்குள்
ஆண்டை்களின் அடிமைகள் இழப்புக்குள்
ஆண்ட பரம்பரையே ஆழுவரெனில் நாம்
தோண்டி அறிந்து மூத்தகுடி
தமிழ் குடியென அறைவதில்
பெருமிதம் கொண்டே மாய்வோம்
போக்கு மாற்றிச் சிந்தியாதிருந்திடில்!

அழ பகீரதன்

சனி, 5 மார்ச், 2016

ஒப்புவதோ!

நிலங்கள் மெழுகப்படுகின்றன
தலங்கள் செழுமைப்படுகின்றன
வீதிகள் விசாலிக்கப்படுகின்றன
விரைவுந்திகள் வலம்வருகின்றன
மண்டபங்கள் சிலிர்க்கின்றன
வாகனங்கள் செல்கின்றன
தொடருந்திகள் வருகின்றன
உடைகள் கவர்கின்றன
ஹோட்டல் உண்டிகள் உருசிக்கின்றன
பதவிகள் கிடைக்கின்றன
பெருமிதங்கள் தோன்றுகின்றன
நாடுகள் வரவேற்கின்றன
தொலைபேசிகள் கதறுகின்றன
இணையம் எல்லாம் தருகின்றன
அட்டைகள் எங்கள் வசம்
தட்டினால் போதுமாம்
தடையின்றி வருமாம் எல்லாமும்
எனிலும்
மனங்கள் விரிவதில்லை
அகம் மலர்வதில்லை
ஏழ்மையில் மாற்றமில்லை
நித்திய வாழ்வில்
சித்தமதில் சிறப்பில்லை
உழைப்போ கிடைப்பதில்லை
உணவுக்குள்ளோ நஞ்சு
அடகு வைக்கப்பட்டது
எங்களது இருப்பு!
உலகமயமாதலாய் விரிந்த
முதலாளியம் செழிக்கவோ
வந்தன வந்தன எல்லாம்
எனில்
தோழமை தொலைத்த
தாழ்வதை
ஒப்புவதோ நாம்!

நன்றி : தாயகம் 86

அழ பகீரதன்


விடுதல் இல்லா விருப்பு

நாளைய உலகு உனக்கென விரியும்
பொறுத்திடும் தருணங்களில் மனது மலரும்
நடப்பும் நிகழ்வும் உமக்கென தெரியும்
முதிர்வில் உனக்கென நிலமும் நெகிழும்

உலகுள இயற்கை உமக்கென உளதாகும்
உலகினுள் வேற்றுமை தெற்றன தெரிவதாகும்
உலகிது  எல்லோர் பொதுமையென கிடந்திடும்
விலக்கிடில் எப்படி மனமது நிறைந்திடும்

விரியும் விரியும் உறவுகள் விரியும்
அறிவோர் தெரிவர் அகமது மலரும்
அரிதில் கிடைப்பது அன்பெனத் தெரியும்
செறிவது இணைப்பே நாடொறும் நிலைக்கும்

சுடரும் சுடரும் ஒளிர்வென சுடரும்
சுருதி அடங்கிடாது நாடொறும் விளங்கும்
சுதந்திர உலகில் இன்பமே நிறையும்
இதந்தரும் இணைப்பே இயலுவ தாகிடும்

நாளை உலகினில் மாற்றம் நிகழ்ந்திடும்
நாட்டுவர் பொதுமை நாநிலம் செழித்திடும்
கொடுமை இல்லாக் குவலயம் நிறைந்திடும்
விடுதல் இல்லா விருப்பினில் செறிவோம்

வியாழன், 3 மார்ச், 2016

தனிமைக்குள்...ஆருக்காகப் பிறந்தேன்
ஆரோடு உறவானேன்
ஆரெவரையோ மணமுடித்தேன்
ஆரையெல்லாம் பெற்றெடுத்தேன
ஆராருக்கோ மணமுடித்து வைத்தேன்

போர் துன்பம் தாங்கா
பிள்ளைகள் புலம்பெயர்ந்திடப்
பேருரைக்க பேரன்மார்
உலகெங்கும் உள்ளனரேல்
பேந்துமேன் எமக்கு வாழ்வு
என எண்ணியோ எண்ணாமலோ
உறவான கணவன் இடைவயதினில்
குடியும் கும்மாளமுமாய் வாழ்ந்து
விடைகொடுப்பு
முதுமையின் தனிமையில்
நாட்களை ஓட்டுவதே
வினையாக வாழ்வானேன்

ஒருவருக்காய் உலைவைப்பு
ஒருவாய் சோறெடுத்து வைப்பதற்கே
முதுமையின் தனிமையில் வாழ்வு
செல்பேசியில் சுகம் விசாரிக்கும்
விசாலமான உறவுகள்…
தனிமைக்குள் இருட்டுக்குள்
இருப்பதுவே எனக்கு
இயலுவதாகிடச்
சுருங்கிய உலகினுள்
சுகவிசாரிப்பற்ற
ஒடுங்கிய ஊருள்
பாரம்பரிய வீட்டுக்குள்
பார்த்திடத் தொலைக்காட்சி
பேசிட செல்பேசி
பார்த்துப்
பேசிடப் பழகிட
கைகொடுத்திட
வருடிட கொஞ்சி
அன்பால் அரவணைக்க
துணையோ பிள்ளையோ
குஞ்சுகளோ அற்ற
தனிமைக்குள்
முதிர் விதவையாய் நான்…!

அழ பகீரதன்

நன்றி : தாயகம் 85

புதன், 2 மார்ச், 2016

சேர்ந்திடும்

அனுதினமும் துயரெனில்
அதிகாலை அமைதியில்
அரிதினில் தெரிவாய்
அன்பினில் ஏற்றம்!

சிறுசிறு துன்பம்
தேற்றிடும் மனம்
பெறுகின்ற பேறிற்காய்
பொறுத்திடும் கணங்கள்!

குழந்தைகள் குறும்புகள்
வளர்ச்சியின் துடிப்பு
மழலைகள் மலர்வு
மனதினில் நிறைவு!

விடலைகள் சேட்டைகள்
விடுஅது இயல்பு
அடங்கிட மறுக்கின்
அனுபவம் வாய்க்கும்!

பிரச்சனை என்பதுவே
நாட்களின் தோற்றம்
கரச்சல் என்பதுவே
காலத்தின் தோற்றம்!

மாறுடும் தோறும்
ஆறிடும் மனம்
தேறுவது ஒன்றே
கேடில்லை முயலில்!

முரண்படில் இயக்கம்
முகிழ்த்திடும் ஏற்றம்
செறிவது கூடும்
சேர்ந்திடும நலங்கள்!

அழ.பகீரதன்