திங்கள், 2 டிசம்பர், 2013

book release3கனடாவில் எனது கிராம மக்களின் அமைப்பான பண் கலை பண்பாட்டு கழகம் ஒழுங்கு செய்த எனது கவிதைத் தொகுப்பான எப்படியெனிலும் நூல் அறிமுகவிழாவில்