செவ்வாய், 25 ஏப்ரல், 2017

இனிவரும் காலங்கள்

மீண்டுமொரு முறை
மீள நினைக்கின்றேன்
ஆண்டு முப்பது ஆயிற்று
ஆண்டவரொடு கூடி
மாநிலக் கல்லூரியில்
மலர்ந்த இளமையில்
மாணவராய் நடந்த
மலரும் நினைவுகள்
அருள் நடராஜனின்
அருமையான பேச்சிலும்
மகாவிஷ்ணுவின்
தினமும் கூறும்
புதுக் கவிதையிலும்
ஆண்டவர் எந்தன்
காதோரம் கூறும்
கைக்கூக் கவிதைகளிலும்
கருணாநிதியின்
கீழைக் காற்றுத் தந்த
மரபுக் கவிதையின்
உரம் மிக்க வரிகளிலும்
தோய்ந்த எனது நாட்கள்
மீள ஒருதடவை நினைக்கின்றேன்
இரவி சங்கர் செங்குட்டுவன்
சீனிவாசன் பாபுவென
எனக்கிருந்த
இனிய அந்த நட்பு வட்டங்கள்
இனிநான் நாடி
தேடி அடைந்திட
என் காலமும் போதுமோ?
அவரவர் குடும்பம்
அவரவர் தொழில்கள்
அவரவர் தேடல்கள்
என நகர்ந்த ஆண்டுகள்...
என் மனவெளி எங்கும்
அந்த மூன்றாண்டுகளின்
அனுபவ பதிவுகளோடு...
இனிவரும் காலங்கள்
தமிழக மண்ணில்
என்பாதம் படியும்.

அழ பகீரதன்

ஞாயிறு, 23 ஏப்ரல், 2017

யாபேரும் யாவர்க்கும்...

வலிமை பெறு அரசமைத்து
தாமுயர்ந்து ஓரிருவர் சந்ததியே
நிலமளந்து ஆண்டனுபவித்து
மாந்தரை மிடிமை நிலைக்காளாக்கி
ஆழ்கின்ற .உலகோ நீளும்?
தொழிலாளர் நலன் வேண்டி
தொய்வில்லா நெறியொன்றில்
தொழிலாளர் தலைமையுற
எழிற்சியுறு எம்மக்கள் எழுந்து
நிலைமாற்றும் கொள்கையில்
வளமெல்லாம்
பொதுமை ஆக்கிடவே
யாபேரும் யாவர்க்கும் துணையாக
ஒருவர் எல்லோருக்குமாய்
எல்லோரும் ஒருவருக்காய்
நல்நெறியில் கூடுவரேல்
செல்வமது சேருமே
மிடிமையில் வீழ்ந்தார்க்கும்!

செவ்வாய், 19 ஜூலை, 2016

புரிந்திட வைப்போம்

நாம் அனைவரும் மனிதர்கள் என எழுவோம்
நமக்குள் நாம் கலந்திடில் கயவர் விலகுவர்
சிங்களமும் தமிழும் எமக்குள வழங்கள்
சங்கடப் படாது மொழியினை கற்போம்
புத்தர் தந்த புனித தம்ம பதம் ஏற்போம்
புரிந்திட வைப்போம் ஆர்க்கும் அறத்தை!

புரிந்திட வைப்போம்

நாம் அனைவரும் மனிதர்கள் என எழுவோம்
நமக்குள் நாம் கலந்திடில் கயவர் விலகுவர்
சிங்களமும் தமிழும் எமக்குள வழங்கள்
சங்கடப் படாது மொழியினை கற்போம்
புத்தர் தந்த புனித தம்ம பதம் ஏற்போம்
புரிந்திட வைப்போம் ஆர்க்கும் அறத்தை!

திங்கள், 6 ஜூன், 2016

விளக்கம் புரிந்திடில்!

எனக்குள் நீயும்
உனக்குள் நானும்
என்னில் நீயும்
உன்னில் நானும்
என்னால் நீயும்
உன்னால் நானும்
என்னொடு நீயும்
உன்னொடு நானும்
கலப்பது நிசமெனில்
விலக்கென ஏனெமக்குள்
சாதியம் இனத்துவம் மதம்...
இல்லாப்  பிரிவினைகள்
எதற்கெமக்குள்?
விதைத்தெது எவரோ!
விளக்கம் புரிந்திடில்
விலக்குவோம் பிரிவினைகள்..
கலந்திடப் புரிதல்கள்!

வெள்ளி, 3 ஜூன், 2016

இயலும், எண்ணுவமோ?

பெண்ணின விடுதலையைப் பெற்றுத் தரவென்றோ
கண்ணகி கோயில் முன் தவமிருக்கின்றனர்
பெண்ணின விடுதலை பெற்றிட அறியாமை, தெளியாமை
கொண்டதனாலன்றோ முடியா நிலைமை ஆயிற்று
கண்கண்ட தெய்வம் நம்முள் உள அறிவே என உணரில்
விண்முட்ட எழுந்திட விடுதலையும் சித்திக்கும்
பெண்ணெனத் தலை நிமிர்ந்திட காமுகரும் திகைப்பர்!

எண்ணில் ஏற்றம் பெறுதல் இயலும்,  எண்ணுவமோ?

புதன், 1 ஜூன், 2016

பகுத்து அறிந்திடில்...

தெளிவு பெறுவோம் தேறுவோம் ஒளிபெறுவோம்
ஒளிவு மறைவின்றி இயல்பாய் பேசிடுவோம்
பண்பு பெறுவோம் பாலிய மங்கையரை பேணிடவே!
பற்றுக் கொள்வோம் நல்நெறி நலம் காப்பதிலே!
மோகம் காமம் ஒப்பிய திரை மறை நிலை ஒழிய
பள்ளி மாணவர் பண்பு நிலை காத்திடவே
பகுத்து அறிந்திடில் பாலியல் கல்வி வேண்டுமென்பேன்
வகுத்துக் கொடுப்பதற்கு இன்னுமேன் தயக்கம்?