திங்கள், 6 ஜூன், 2016

விளக்கம் புரிந்திடில்!

எனக்குள் நீயும்
உனக்குள் நானும்
என்னில் நீயும்
உன்னில் நானும்
என்னால் நீயும்
உன்னால் நானும்
என்னொடு நீயும்
உன்னொடு நானும்
கலப்பது நிசமெனில்
விலக்கென ஏனெமக்குள்
சாதியம் இனத்துவம் மதம்...
இல்லாப்  பிரிவினைகள்
எதற்கெமக்குள்?
விதைத்தெது எவரோ!
விளக்கம் புரிந்திடில்
விலக்குவோம் பிரிவினைகள்..
கலந்திடப் புரிதல்கள்!

2 கருத்துகள்: